Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

1. Roddsportens ledarskap

Det är du som ledare som skapar förutsättningar för träningsmiljön ger dina aktiva möjligheter att utveckla sina egna förmågor, oavsett ålder och ambitionsnivå.

Inom roddsporten ser vi ledarskapet utifrån tre kunskapsområden:

  • Att leda andra (interpersonell kunskap)
  • Självledarskap (intrapersonell kunskap)
  • Teori och kompetens (instrumentell kunskap)

Dessa tre kunskapsområden flätas samman hos dig som ledare och utgör ditt ledarskap. Att vara ledare innebär att du behöver vara nyfiken, självreflekterande och utvecklande. Ofta har du som ledare ett kunskapsområde som är mer dominant och utgör din styrka. Det är viktigt att identifiera detta för att utveckla ditt ledarskap. Behärskar du de tre olika delarna så kan du variera ditt ledarskap beroende på vem eller vilka du leder.

För att kunna utveckla ditt ledarskap behöver du avsätta tid för självreflektion och utforska din egen ledarskapsfilosofi. Genom att våga pröva och ompröva kan du hitta nya vägar i din utveckling som ledare och på så sätt bli en trygg och positiv ledare. Ett gott ledarskap börjar med att du kan leda dig själv på ett bra sätt, detta skapar en trygghet att leda andra.

Självledarskapet (intrapersonell kunskap) innebär att du som ledare tar ställning och blir medveten om dina val och varför du gör dem. Dina grundläggande värderingar påverkar din ledarstil och hur du agerar mot andra.

Att leda andra (interpersonell kunskap) innebära att du behöver se och höra alla och att kunna skilja på vilka de är och vad de presterar. Den egna självkänslan påverkas av andra människors uppfattning och en trygg ledare kan leda gruppen så att alla blir sedda och respekterade. Du behöver uppmuntra de aktiva i att våga utmana sig själva och ge feedback på deras inre egenskaper.

Du behöver samtidigt ha en kunskap eller kompetens (instrumentell kunskap) om det du ska leda i. Detta gör att du kan känna dig trygg och kompetent i ditt ledarskap. Det kan handla om träningslära, båtinställningar, taktik, kost och så vidare.

Genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar som bidrar till att utveckla en stark inre drivkraft hos dina aktiva. Motivation är helt avgörande för att de aktiva ska utvecklas till trygga, kunniga och kompetenta roddare och människor.

Som ledare för barn behöver du även ha respekt för barnens åsikter och alltid ha deras bästa för ögonen genom välmående, hälsa och positiva utveckling. All vår verksamhet för barn- och ungdomar ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention.

Du kan läsa mer om Barnkonventionen och föreningsidrotten - handbok för idrottsledare av Unicef här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Athlete centered coaching

Athlete centered coaching utgör Svenska Roddförbundets ledarskapsfilosofi vilken är processinriktad och holistiskt. Det innebär att du lär ut rodd, men du ska också stödja de aktiva och deras utveckling fysiologiskt, mentalt och socialt genom idrotten.

Vi säger att utveckling får ta tid och att den sker i process. Dina aktiva har olika utvecklingstakt och behöver olika lång tid att utveckla sina förmågor. Du behöver anpassa ledarskapet utifrån den fas dina aktiva är i och den tid deras utveckling kräver.

Holistiskt ledarskap innebär att se till den aktives hela livssituation och hur den påverkar idrottaren. Genom att leda de aktiva utifrån ett holistiskt synsätt ger du dem möjlighet att utvecklas både som individer och som idrottare. Du utgår från deras unika förutsättningar och ambitionsnivåer och på så sätt skapar du en positiv, meningsfull och berikande upplevelse för dem som deltar i roddsporten.

Athlete centered coaching fokuserar på processen och inte resultatet och har fyra utgångspunkter vilka tillsammans leder till att de aktiva mår bra, stannar kvar i idrotten längre och slutligen utvecklas till att bli sina egna tränare.

Du coachar utifrån de fyra utgångspunkterna genom att:

  • Värna om de aktivas personliga integritet
  • Träningen bedrivs med god säkerhet (fysisk och social)
  • Se varje individ och anpassar aktiviteterna utifrån hens utvecklingsnivå
  • Jobba för att de aktiva blir delaktiga i både kort- och långsiktiga planeringar

Fundera över:

  • Vad kan du göra för att alla ska känna sig sedda och som en del av gruppen?
  • Hur gör du för att individanpassa träningen och ge de aktiva anpassade utmaningar?
  • Skiljer sig ditt ledarskap om du är ledare för barn, ungdom eller vuxna?

Publicerad: 2022-09-28

Senast uppdaterad: 2022-12-08

Författare: Mattias Joelsson

Partners