Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

5. Svenska Roddförbundet

Roddförbundet är en del av den svenska idrottsrörelsen

Roddförbundet är en ideell organisation och är ett av drygt 70 specialidrottsförbund (SF) som tillsammans bildar Riksidrottsförbundet (klicka in och läs om Riksidrottsförbundet (RF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. SISU Idrottsutbildarna är RF:s folkbildnings- och utbildningsorganisation. RF och SISU finns ute i distrikten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där de samarbetar med roddistrikt och föreningar.

Roddförbundet har cirka 60 medlemsföreningar med ca 5000 medlemmar från Jämtland till Skåne. I förbundet har vi nio olika grenar av rodd (läs om de olika grenarna här: Roddgrenar).

Vår vision är: ”Idrotten hela livet”

Vår verksamhetsidé är:

Rodd är en olympisk sport sedan starten 1896 som erbjuder träning och tävling, rekreation i olika former och miljöer, individuellt såväl som i lag. Rodd är en sport som har en unik kombination av uthållighet, styrka, teknik, samspel, koordination och harmoni. Som roddare, motionär eller elitsatsande, barn eller ungdom och vilken härkomst du än har kan du vara en del av vår gemenskap.

Roddförbundet är indelat i fyra distrikt. Distriktens uppgift är framför allt att utbilda ledare samt att stödja, hjälpa och utveckla Roddföreningarna inom den egna regionen (klicka in och läs om våra fyra roddistriktsförbund: Roddistriktsförbund).

Roddförbundets viktigaste möte är förbundsmötet som genomförs senast i mars månad varje år. Här diskuteras och beslutas det vad förbundet ska arbeta med det närmast kommande året, därför är det viktigt att din förening är närvarande. Samtliga medlemsföreningar och distrikt är röstberättigade på mötet. Förbundsmötet väljer även förbundsstyrelse för nästkommande år. Här kan du läsa mer om förbundsstyrelsen.

Förbundets långsiktiga arbete

Förbundet arbetar efter en långsiktig utvecklingsplan för roddsporten. Den innefattar hur roddsporten ska vara 2025 och vilka utvecklingsarbeten vi behöver arbeta med fram till dess. Gå in via länken och läs Svensk Rodd – Idrotten hela livet Pdf, 347.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Roddförbundets kansli och arbetsgrupper

Svenska roddförbundet har även en generalsekreterare som är verksamhetsansvarig och leder förbundets arbete med hjälp av förbundskansliet (läs mer om kansliet här kansli Länk till annan webbplats.).

Roddförbundet har även ett antal arbetsgrupper som sköter tävlingsverksamheten, driver projekt och andra viktiga delar av förbundets arbete. Personerna som arbetar i arbetsgrupperna gör det framför allt ideellt men några får ersättning för arbetet de gör. Några av våra arbetsgrupper är:

  • Domarrådet som ansvarar för att vårt tävlingsreglemente efterföljs på tävlingar.
  • Landslagsledningen som ansvarar för förbundets elitidrott.
  • Utbildningsgruppen som ansvarar för förbundets utbildningar.
  • Sponsor- och marknadsgruppen som hjälper till att hitta samarbetspartners till förbundet. Dessa samarbeten bidrar med ekonomi och/eller andra resurser till förbundet.

Roddförbundets internationella arbete

Roddförbundet är medlem i Internationella roddförbundet och Europeiska roddförbundet (läs mer om FISA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Europiska Roddförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Tillsammans med våra grannländer har vi Nordiska Roddförbundet (NOR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Förbundet är även med i två internationella ungdomsorganisationer: Coupe de la Jeunesse och Baltic Cup. Varje år genomför de träffar med tävlingar för våra juniorlandslag (läs mer här Coupe de la Jeunesse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Baltic cup Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Eftersom vår idrott är en olympisk idrott är vi en av 41 medlemmar i Svenska Olympiska kommittén (SOK) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En bild

Fundera över:

  • Hur bra passar din roddförening in i SR:s verksamhetsidé?
  • Har du eller din förening haft kontakt med ditt lokala RF-SISU distrikt och vad arbetade ni med i så fall?
  • Hur många av SR:s 9 olika grenar kände du till och har provat?
  • Fanns det någon organisation i “roddens organisation” som du inte kände till?

Nyfiken på mera

https://tranarpasset.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-09-28

Senast uppdaterad: 2022-12-08

Författare: Mattias Joelsson

Partners