Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

Elitidrott och studier

Så arbetar SR med RIG, NIU, RIU och EVL (Jönköpings University):

Verksamheten vid ovan nämnda skolor skall/kan vara en del i talangutvecklingskedjan ifrån en klubbroddare till elitverksamheten och skall präglas av kontinuerlig förbättring och utveckling med fokus på utövare och prestation. Elitrodd är en idrott där verksamheten bedrivs på lika villkor för både kvinnor och män.

Sverige skall ha ett jämnt antal roddare på utvecklingsnivå som arbetar mot elitnivå. SR har en klar och gemensam utvecklingsfilosofi för roddare som vill satsa mot världselit. Vägen mot elit går ifrån klubbmiljö via NIU, RIG, EVL, regionala träningscenter till elitnivå.

Satsningen skall vara målinriktad och långsiktig i nära samarbete med RF och SOK.

Arbetet skall baseras på kompetens, teknologi samt söka ny kunskap för att utveckla nivån på alla faktorer som krävs för att prestera på toppnivå i världen.

SR organisation av värdekedjan från klubbroddare till elit skall präglas av kontinuerlig förbättring och utveckling med fokus på utövare och prestation.

Elitgruppen (SRT24)

Elitgruppen består av roddare på hög internationell nivå och skall träna tillsammans under ledning av förbundskaptenen.

Utmanargruppen

Utmanargruppen består av roddare på internationell U23 nivå eller senior roddare med en utveckling mot elitnivå inom 3 år. Utvecklingsgruppen skall tränas av SR tränare eller klubbtränare med hög kompetens. Roddarna utvecklar sig i klubb alternativt vid riksträningscenter samt under gemensamma träningsläger. Under våren och sommaren så fokuseras träningen mot kvalificering till båtprojekt initierade av SR och samträning på gemensam ort där båtarna väljer att träna.

Klubbutmanare regionala träningscenter

SR skall introducera regionala träningscenter för att säkerställa en bra koppling mellan klubb och SR samt säkerställa utveckling av roddare mot en hög nationell och internationell nivå. Regionala träningscenter har ansvar att utveckla träningsmiljöer och skapa möjlighet till gemensamma träningar.

SOK och RF stöttar SR:s arbete med utmanargruppen och regionala träningscenter. Stöttningen är både ekonomisk och idrottsvetenskaplig. SR kommer framöver att arbeta för att vidareutveckla samarbetet med både SOK och RF inom alla områden.

Publicerad: 2022-09-28

Senast uppdaterad: 2022-12-08

Författare: Mattias Joelsson

Partners