Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

2. SR:s värdegrund & uppförandekod - trygga roddmiljöer

Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram

Då Svenska Roddförbundet är ett specialidrottsförbund knutet till Riksidrottsförbundet, utgår vi givetvis i grunden från det idéprogram, Idrotten vill Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som RF/idrottsrörelsen antog vid RF-stämman 2019. Dokumentet innehåller bland annat: RFs Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund. Grundpelarna i RFs värdegrund är:

 • Gemenskap och glädje
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Du kan läsa mer om RFs uppförandekod, som är en anvisning till värdegrunden, här Länk till annan webbplats..

Svensk rodds värdegrund

Det här står vi för:

För alla

Vi ska erbjuda en idrott där alla kan vara med utifrån sina egna förutsättningar och villkor. Du kan vara aktiv eller ledare. Rodd är till för alla som vill utveckla sin förmåga eller bara njuta av och uppleva idrotten. I föreningen möts vi gemensamt.

Gemenskap och glädje

I rodden känner vi gemenskap och glädje, vilka är starka drivkrafter till att vi tränar och engagerar oss. Därför vill vi bedriva och utveckla vår idrott så att vi ska kunna ha kul, må bra och prestera bättre.

Tillsammans

Rodden förenar och det är vår passion för rodden som för oss samman. Vi är en stark och enad rörelse. Vår styrka är att vi ser till individen, dennes ambitioner och utvecklingspotential. Oavsett om du är aktiv eller ledare ska du bli sedd som en viktig individ i gruppen. Det är viktigt att rodden kan ge glädje och stimulans utifrån var och ens individuella förutsättningar, inom ramen för våra föreningars verksamhet.

Vi hjälper och stödjer varandra

Vi talar med, inte om, varandra.

Utvecklande

Rodden är utvecklande genom att vi är nyfikna på att lära oss mer och vi tänker i nya banor. Vi är noga med planering och utvärdering, sätter mål enligt ”SMART” (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda) och skyndar långsamt.

Långsiktigt

Rodden är uthållig i sitt utvecklingsarbete med människor och vi har förståelse för olika utvecklingsstadier. Långsiktighet är en förutsättning för att svensk rodd ska nå framgång på såväl barn-, ungdoms-, motions-, bredd- som elitnivå.

Rättvis och ärlig

Rodden är rättvis och ärlig. Du kan mäta din förmåga mot dig själv eller mot andra, du kan sätta världsrekord varje dag. Fair play gäller såväl på vattnet som på land. Rodden ska arbeta aktivt för rent spel och en dopingfri verksamhet inom Svenska Roddförbundet, distriktsförbunden och alla anslutna föreningar.

SR:s uppförandekod

Svenska roddförbundets uppförandekod beskriver hur vi som finns inom roddsporten ska bete oss mot varandra och vår omgivning:

 1. Jag ger andra möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom rodden.
 2. Jag underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå och ambitionsnivå med hjälp av SR:s utvecklingsmodell.
 3. Jag är en god förebild inom och utanför roddsporten.
 4. Jag respekterar allas lika värde och vi agerar när vi hör/ser uttryck för diskriminering.
 5. Jag respekterar varandras personliga integritet.
 6. Jag låter individen vara delaktig i beslut som rör hens utveckling (ex. träning och tävling) och skapar en miljö där individen lär sig att reflektera och ta ansvar.
 7. Jag hjälper andra med att skapa trygga roddmiljöer (fysiska och sociala) så att roddverksamheten är trygg och säker för alla.

Gå in via länken och titta på filmerna om Barnens spelregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från RF.

Trygga roddmiljöer

Säkerhetsaspekten ska alltid finnas med i all roddverksamhet. Vi har tagit fram ett material som hjälper klubbar och distrikt att jobba fram sina egna säkerhetsplaner för att skapa trygga och säkra roddmiljöer. För att begränsa detta stora arbetsområde har vi som utgångspunkt valt när roddaren och ledaren kommer in i båthus/träningslokal, via brygga till roddaren är åter i båthus/träningslokal. Vi ger också rekommendationer för resor till och från tävlingar och arrangemang som din klubb anordnar. Detta kan med fördel kompletteras med RF:s material trygga idrottsmiljöer som nämns nedan. Hela materialet hittar du här Länk till annan webbplats.

Vad gör jag om jag upptäcker att värdegrunden och uppförandekoden inte efterlevs?

RF har tagit fram ett gediget material för hur man ska göra och vem man ska vända sig till om man märker att saker och ting inte står rätt till i organisationen/föreningen där man verkar. I Trygg idrott Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om Idrottsombudsmannen, RFs Visselblåsartjänst och dessutom hitta material om hur man kan jobba med trygga miljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rädda barnens fem punkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till trygg idrottsmiljö.

Fundera över:

 • Hur ger du utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap i roddsporten och vad betyder det för dig?
 • Hur tror du att de aktiva uppfattar och ser på dig?
 • Hur får du deltagarna i din träningsgrupp delaktiga och reflekterande i gruppens planering?

Publicerad: 2022-09-28

Senast uppdaterad: 2022-12-20

Författare: Mattias Joelsson

Partners