Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

Försäkringar

Svenska Roddförbundets försäkringar 2021

  • Försäkring 1. Kapproddsbåtar 2021, Alandia Båtförsäkring
  • Försäkring 2. Ledare, domare och funktionär 2021, Folksam
  • Försäkring 3. Aktiv med betald licens 2021, Folksam

Försäkring 1. Kapproddsbåtar 2021, Alandia Båtförsäkring

Ladda ner information här. Pdf, 110 kB.

Försäkring 2. Olycksfallsförsäkring, ledare, domare och funktionär 2021, Folksam

Svenska Roddförbundets alla ledare, domare och funktionärer i förbundet och i roddförening täcks av Riksidrottsförbundets grundförsäkring/olycksfallsförsäkring hos Folksam. Läs mer på Folksams hemsida: https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakring-genom-riksidrottsforbundet/foreningsforsakring-bas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

SR rekommenderar föreningar att komplettera denna försäkring för egendom, byggnader och resa. Länk till Folksam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Sakskada

Anmäl skadan snarast till Folksam. Vid inbrott, stöld, rån, skadegörelse eller annat brott ska du göra polisanmälan och bifoga polisintyget.

  • Blankett

Använd blankett för skadeanmälan företagsskador (s 8969). Skicka din anmälan till: Folksam Företagsskador, 106 60 Stockholm.

  • Personskada och krishjälp

Vid olycksfallsskada ringer du Folksam, telefon 0771-960 960.

Försäkring 3. Olycksfallsförsäkring, aktiv med licens 2022, Folksam

Svenska Roddförbundets aktiva roddare med betald licens i alla föreningar täcks av SRs tilläggsförsäkring hos Folksam. Läs mer på Folksams hemsida:

Idrottsförsäkringar Svenska Roddförbundet - Folksam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor ställs till SR via forsakring@rodd.rf.se

Publicerad: 2022-11-10

Senast uppdaterad: 2022-12-08

Författare: Mattias Joelsson

Partners