Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

Försäkringar

Svenska Roddförbundets försäkringar 2021

  • Försäkring 1. Kapproddsbåtar 2021, Alandia Båtförsäkring
  • Försäkring 2. Ledare, domare och funktionär 2021, Folksam
  • Försäkring 3. Aktiv med betald licens 2021, Folksam

Försäkring 1. Kapproddsbåtar 2021, Alandia Båtförsäkring

Ladda ner information här. Pdf, 110.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäkring 2. Olycksfallsförsäkring, ledare, domare och funktionär 2021, Folksam

Svenska Roddförbundets alla ledare, domare och funktionärer i förbundet och i roddförening täcks av Riksidrottsförbundets grundförsäkring/olycksfallsförsäkring hos Folksam. Läs mer på Folksams hemsida: https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakring-genom-riksidrottsforbundet/foreningsforsakring-bas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

SR rekommenderar föreningar att komplettera denna försäkring för egendom, byggnader och resa. Länk till Folksam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Sakskada

Anmäl skadan snarast till Folksam. Vid inbrott, stöld, rån, skadegörelse eller annat brott ska du göra polisanmälan och bifoga polisintyget.

  • Blankett

Använd blankett för skadeanmälan företagsskador (s 8969). Skicka din anmälan till: Folksam Företagsskador, 106 60 Stockholm.

  • Personskada och krishjälp

Vid olycksfallsskada ringer du Folksam, telefon 0771-960 960.

Försäkring 3. Olycksfallsförsäkring, aktiv med licens 2022, Folksam

Svenska Roddförbundets aktiva roddare med betald licens i alla föreningar täcks av SRs tilläggsförsäkring hos Folksam. Läs mer på Folksams hemsida:

Idrottsförsäkringar Svenska Roddförbundet - Folksam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor ställs till SR via forsakring@rodd.rf.se

Publicerad: 2022-11-10

Senast uppdaterad: 2023-11-01

Författare: Mattias Joelsson

Partners