Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

Återstartsstöd 2023 Omgång 3 från Svenska Roddförbundet (SR)

Svenska Roddförbundet har för omgång 3 beviljats 660 000 kr av de 300 miljoner kronor som Riksidrottsförbundet (RF) fördelat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till vårt förbund.

SR tycker att en öppen och välkomnade miljö och en större vi-känsla är en stor nyckel för att få fler medlemmar. Det ligger helt i linje med vad deltagarna från sa på Roddforum i november 2022. Föreningarna ska ges möjlighet att hålla nere kostnader och öppna upp för fler. Fadderverksamhet ökar kunskap och trygghet bland ledare för att öppna upp för fler. Nya former för att träffas och tävla attraherar fler till vår idrott.

Det är glädjande och imponerande att se att idrottsrörelsen så snart efter den tuffa tiden under pandemin ändå är på väg tillbaka. Samtidigt ser det väldigt olika ut och många idrotter har en bit kvar innan de återhämtat sig. Jag tycker att politikerna inte förstått att revorna är djupa och fortfarande en del av idrottens vardag och att det fortsatt är viktigt med långsiktigt stöd, uthållighet och att vi hjälps åt på alla sätt vi kan för att underlätta så idrottsföreningarna kan jobba på, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Pengarna ska enligt regeringen främst gå till insatser för att nå barn och unga som lämnat idrotten under pandemin. Stödet ska hjälpa idrottsföreningar att starta upp verksamhet så att fler barn och unga blir aktiva i idrotten.

Under omgång 1 och 2 av återstartstödet har cirka 40 av landets 61 Roddföreningar tagit del av de 700 000 kr som fördelats. Vi ser fler lyckade satsningar på olika delar av landet för att återstarta verksamheten efter pandemin. Aktiviteter som beviljats medel har varit allt från roddskola, prova på-tillfällen, besöka andra roddklubbar till gemensamma läger. Vi kommer att fortsätta med det under omgång 3. För de klubbar som tidigare sökt medel från Återstart omgång 1 &2 tycker vi att det är extra viktigt att kunna visa viljeriktningar som gör skillnad i vardagen och är uthålliga efter tex en genomförd roddskola eller prova på-tillfälle.

Vi kommer fortsatt försöka hjälpa de föreningar som har behov av en fadder.

Det kan handla om en inspiratör och stöd till klubbens ledare/tränare eller hjälp av genomförande av roddskola/prova på. Klubben tillsammans med SR kommer fram till i handlingsplanen och faddern är med och planerar, genomför aktiviteten och engagerar nya och befintliga medlemmar. Motkravet för att din roddklubb är att ni har en plan för hur återstartsprojektet leva vidare det kommande halvåret.

Ansökningsperioden är öppen fram till 30/5 2023, ansökningar behandlas löpande tills de tillgängliga medlen är utdelade. Ansökan måste vara förankrad i föreningens styrelse. Aktiviteterna måste vara genomförd senast 31/12–23.

Varje förening måste också efter avslutat projekt skicka in en återrapport senast 15/1 2024 för att få möjlighet att söka återstartomgång fyra som startar under 2024. Blankett för återrapportering förmedlas av SR i samband med beviljande av ansökan.

Intresserad? Ladda ner mallen för ansökan Länk till annan webbplats. och hör av dig till SR:s föreningsutvecklare Tobias Wallerius på tobias.wallerius@rodd.rf.se för vidare diskussion innan ansökan skickas in.

Publicerad: 2022-09-28

Senast uppdaterad: 2023-02-01

Författare: Mattias Joelsson

Partners