Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

Återstartsstöd 2024 Omgång 4 från Svenska Roddförbundet (SR)

Svenska Roddförbundet har beviljats 660 000 kr Länk till annan webbplats. för återstartsstöd omgång 4. Samtliga dessa medel ska ut i roddsporten och den större delen ska direkt ut till våra roddklubbar.

SR tycker att en öppen och välkomnade miljö och en större vi-känsla är en stor nyckel för att få fler medlemmar. Det ligger helt i linje med styrelsens tankar samt vad som kommit fram på Roddforum de senaste två åren. Föreningarna ska ges möjlighet att hålla nere kostnader och öppna upp för fler. Nya former för att träffas och tävla attraherar fler till vår idrott.

SR att återstartsstödet har gjort skillnad ute i vår verksamhet men ser att det är ett fortsatt mycket arbete kvar innan vi har återhämtat oss efter pandemin. Omgång 4 vad vi vet nu sista omgången av återstartsstöd i denna form.

Pengarna ska enligt regeringen främst gå till insatser för att nå barn och unga som lämnat idrotten under pandemin. Stödet ska hjälpa idrottsföreningar att starta upp verksamhet så att fler barn och unga blir aktiva i idrotten.

Under omgång 1, 2 och 3 av återstartstödet har över 40 av landets 61 Roddföreningar tagit del av de medel som fördelats. Vi ser fler lyckade satsningar på olika delar av landet för att återstarta verksamheten efter pandemin.

Under 2024 ser vi två huvudspår att för att kunna ansöka till din förening:

 • Program 1: Skolrodd – för att få roddsporten att växa bland unga

Syfte:

 • Att främja rodd som idrott i Sverige
 • Att hjälpa klubbars medlemstillväxt
 • Att öka antal svenska tävlingsroddare
 • Att bredda basen för framtida rekrytering av elitroddare

Innehåll och genomförande (förslag på aktiviteter)

 • Samarbete med skolor, högstadie- eller gymnasieskolor
 • Junior A och B
 • 2-5 klasser
  • Roddmaskin under idrottslektion
  • Prova på-rodd på sjön under idrottslektion
  • Ev lån av förbundets kustbåtar
 • Intensivkurs (roddskola) i rodd på fritiden för intresserade
 • Ordinarie träningar
 • Läger/tävling tillsammans med närliggande klubbar

Vad får föreningen?

10–35 000 kr beroende på omfattning, genomförande och intresse från föreningarna.

Ansökan

Ansökan ska innehålla program enligt ansökningsmall och skickas till tobias.wallerius@rodd.rf.se senast 15/5 2024. Senast 30/5 får du besked.

Aktiveterna måste vara genomförda senast 31/12–24 och redovisats senast 15/1 2025

Program 2: Synliggöra roddsporten i närområdet

Syfte

 • Att visa upp rodd som idrott i Sverige
 • Att hjälpa och främja klubbars medlemstillväxt

Innehåll och genomförande:

 • Hitta lämpliga platser och samarbetspartner för att kunna visa upp roddsporten
 • Exempel: Beach sprint på sandstränder, medverkan vid idrottens dag med ditt RF/SISU distrikt, olympic day, idrottsdagar eller andra lokala evenemang.
 • Möjlighet till lån av kustroddbåtar eller roddmaskiner om de inte används för skolrodd
 • Erbjuda intresserade anmälda uppföljande träningar eller nybörjarkurser

Vad får föreningen?

3–8 000 kr beroende på evenemangets bedömda genomslagskraft

Ansökan

Ansökan ska beskriva initiativ och vara gjort i förbundets mall. Om det är deltagande i större evenemang med fler sporter ska beskrivning av denna skickas med.

Ansökan är öppen till 15/5. Ansökningar kan behandlas löpande dock senast 30/5.

Aktiveterna måste vara genomförda senast 31/12–24 och redovisats senast 15/1 2025

För att få ansökan godkänd måste föreningen ha kontakt eller söka kontakt med sin utbildningskonsulent på sitt lokala RF/SISU distrikt.

IF måste, senast en månad efter avslutat projekt inkomma med en återrapport av genomfört projekt. Om ej slutrapport inom 1 månad efter projektets slutdatum beviljas inga nya medel. Har föreningen inte återrapporterat inom två månader ska återbetalning av erhållet stöd. Förening med tidigare ej redovisade bidrag kan ej beviljas medel.

Intresserad och har frågor eller behöver hjälp med ansökan så tar du kontakt med SR:s föreningsutvecklare Tobias Wallerius på tobias.wallerius@rodd.rf.se för vidare diskussion. Har du eller din förening en annan idé som fyller syftet för stödet så hör av dig.

Publicerad: 2022-09-28

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Författare: Mattias Joelsson

Partners