Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

Demokrati och delaktighet

Svenska Roddförbundet har under under 2022 och 2023 drivit ett projekt som heter Stärkt demokrati och ökad delaktighet i roddsporten. Syftet med projektet är bland annat att ta reda på fakta hur det ser ut med demokrati och delaktighet inom svensk rodd, och även att stötta föreningar i deras demokratiarbete.

Under 2022 genomfördes en kartläggning Pdf, 804.1 kB. genom en enkätundersökning som skickades ut till hela roddsverige. Även fördjupande intervjuer och dokumentanalys genomfördes. I kartläggningen framkom bland annat att kvinnor känner sig mindre välkomna inom rodden, samt att det saknas kunskap kring demokrati och inkludering.

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om en handlingsplan Pdf, 235.9 kB. med mål och åtgärder som ska genomföras under 2023 och framåt.

Publicerad: 2022-12-03

Senast uppdaterad: 2024-02-02

Författare: Mattias Joelsson

Partners