Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

Kontakta roddförbundet

Svenska Roddförbundet


Styrelsen
OrdförandeCharlotte Andersson


charlotte.andersson@rodd.rf.se

Vice ordförande

Per Björnskiöld

per.bjornskiold@rodd.rf.se


Sekreterare

Karin Nordenfelt

Karin.nordenfelt@rodd.rf.se


Kassör


Anna Bailey


anna.bailey@rodd.rf.se


Ledamot

Henrik Nilsson

henrik.nilsson@rodd.rf.se


Ledamot


PeO Claesson


perolof.claesson@rodd.rf.se


Ledamot


Frida Svensson


frida.svensson@rodd.rf.se

KansliGeneralsekreterare


Joachim Brischewski


Joachim.Brischewski@rodd.rf.se


Utvecklingskonsulent


Tobias Wallerius


tobias.wallerius@rodd.rf.se


 
LandslagsansvarigaSportchef

PeO Claesson

perolof.claesson@rodd.rf.se


Förbundstränare senior/para

Marco Galeone

marco.galeone@rodd.rf.se


Förbundskapten Junior

Rebecka Källström

rebecka.kallstrom@rodd.rf.se


Förbundskapten Kustrodd

Mattias Carlsson

mattiascarlsson75@gmail.com
KontaktpersonerBarn och ungdom


Tobias Wallerius


tobias.wallerius@rodd.rf.se


Domarrådet


Maria Fredriksson


fredrikssonmaria72@gmail.com


Anti-doping

Tobias Wallerius


tobias.wallerius@rodd.rf.seUtbildningTobias Walleriustobias.wallerius@rodd.rf.seValberedningenPer Hallmén Lundbergper.lundberg@lillsved.se


Revisor: Sonora Revision


Johan Engdal


johan.engdal@sonora.se


Lekmannarevisor


Katarina Maiqvist


km_maiqvist@hotmail.com


Lekmannarevisor, suppleant


Carl-Olof Bernsand


roddcalle@hotmail.comPublicerad: 2022-09-28

Senast uppdaterad: 2024-03-27

Författare: Mattias Joelsson

Partners