Gå till innehåll
Östra Roddistriktsförbundet
Östra Roddistriktsförbundet

Magelungen

Historik om roddbanan i sjön Magelungen i Farsta, Stockholm.

Denna historik är skriven 2022/2023 efter det att dagens generation av roddfolk som tar hand om roddbanan önskar sig digitala planer och ritningar på banans konstruktion för att kunna ta hand om banan som i skrivande stund är 52 år gammal.

Undertecknad, Jan Knejp, har delvis varit involverad i banan i olika skeden under decennierna och hört berättelsen om banans tillkomst och var banansvarig runt millenniumskiftet.

I mitten på sextiotalet letade en grupp ledare från Stockholms kanot- och roddklubbar tillsammans med Stockholms Idrottsförvaltning (SIF) efter en lämplig sjö i närheten av Stockholm för att anlägga en tävlingsbana för dessa två vattensporter. Man enades att sjön Magelungen var lämpligast och en projekteringsbyrå fick i uppdrag att rita upp nödvändiga ritningar för banans uppförande.

Det bildades en arbetsgrupp för kanot- och roddbanan från dåvarande Stockholms Kanotförbund och Stockholms Roddförbund samt SIF. Banan sattes ut på isen vinter 1970–1971 av Sven Ragnar Bodemyr (Stockholmspolisen IF RF), utsättnings-ingenjör och Jan Knejp.

Utsättningsrör i stål borrades in i berget för utsättning på båda stränderna längs banan på var 250 meter. SIF anlade, delvis i egen regi och med hjälp av en entreprenör, banan under år 1971.

Den första roddregattan, Stockholms Roddförbunds Distriktsmästerskap, genomfördes på den nylagda banan 1971. Före den nya banan gick JSM där 1969.

Det har genomförts ett antal kanotregattor på Magelungen under 1970- och 80-talet. När Svenska Kanotförbundet fick en riksanläggning klar i Nyköping har kanotisterna så gott som lämnat Magelungen. Detta ledde till att Stockholms Roddförbund tog över ansvaret för banan på Magelungen.

Under månaderna april till september roddtränas det dagligen på banan ute på Magelungen. Årligen genomförs träningsläger för ungdom- och elitroddare och banan har varit värd för cirka tio svenska mästerskap samt fyra roddregattor av nordisk dignitet genom tiderna. Det Holländska roddlandslaget valde även att genomföra sitt träningsläger på Magelungen inför uppladdningen av VM i Tampere 1995. Även svenska roddlandslaget var där förstås.

SIF investerade i uppförande av banan och fortsatte med budgetering av medel för banans årliga underhåll som utfördes dels av roddföreningar tillhörande Stockholmsdistriktet och dels av SIF’s entreprenörer. Distriktsstyrelsen började vid milleniumskiftet söka resurser av SIF för en reinvestering i bananläggningen som hade fått en del skador i längsgående vajrar som blivit provisoriskt lagade med påföljden att varken banlängd eller riktning var korrekt.
Inför Euro Games 2015, som arrangerades Stockholm Stad, byttes den mest skarvade huvudlinan på Farstasidan ut och banan mättes upp och justerades till rätta längd.

Styrelsen för Stockholms Roddförbund (idag Östra Roddistriktsförbundet) valde att vara huvudman för att administrera banan och vara arrangör för regattor och träningsläger. Detta beslut innebar att ordförande för distriktsorganisationen blev automatisk huvudansvarig för banan och med vissa undantag även chef för arrangerade regattor.

Jan Knejp, Stockholmspolisens IF RF
Stocholm 2023-08-21

 

Östra Roddistriktsförbundet vill tacka alla som lagt och lägger ned otaliga timmar med arbete för att hålla vår tävlingsbana på en nordisk standardnivå!

Publicerad: 2023-01-25

Senast uppdaterad: 2023-11-04

Författare: Mattias Joelsson

Partners