Hoppa till sidans innehåll

Svensk rodd 2025 –idrotten hela livet


 

Svensk rodds verksamhetsidé – därför finns vi

Vad är rodd
Rodd är en olympisk sport sedan starten 1896 som erbjuder träning och tävling, rekreation i olika former och miljöer individuellt såväl som i lag. Rodd är en sport som har en unik kombination av uthållighet, styrka, teknik, samspel, koordination och harmoni. Som roddare, motionär eller elitsatsande, barn eller ungdom och vilken härkomst som du har vill du vara en del av vår gemenskap.

Grundförutsättningar – det här är vi

Svensk rodd omfattar följande grenar:

 • Olympisk rodd
 • Kustrodd
 • Kyrkbåtsrodd
 • Tiohuggarrodd
 • Studentrodd
 • Långtursrodd
 • Inomhusrodd
 • Pararodd

Svensk rodd har följande målgrupper:

 • Barn och ungdom (ror för att utvecklas och möjlighet till tävling)
 • Motion (ror för att bibehålla eller utveckla hälsan)
 • Bredd (ror för att må bra och möjlighet till tävling)
 • Elit (ror för att må bra och prestera)

 

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Svensk rodd ska vara jämställd och jämlik med mångfald för att vara inkluderande och attraktiv för alla.

 Idrotten vill

”Idrotten vill” är idrottsrörelsens idéprogram och är vägledande för svensk rodd. Den tar ett helhetsgrepp kring alla olika verksamhetsdelar inom svensk idrott:

 Idrottens verksamhetsidé

 • Bra i idrott och bra idrott
 • Idrotten i samhället
 • Idrott för barn
 • Idrott för ungdom
 • Idrott för vuxna
 • Det ideella ledarskapet
 • Stöd till lokal utveckling
 • Stöd till internationell utveckling
 • Forskning och utveckling

Värdegrund – det här står vi för

Med idrottsrörelsens idéprogram ”Idrotten vill” som utgångspunkt ska vi erbjuda en idrott där alla kan vara med utifrån sina egna förutsättningar och villkor.

 För alla

Du kan vara aktiv eller ledare, lång eller kort, bred eller smal, ung eller gammal. Rodd är tillgängligt för alla som vill utveckla sin förmåga eller bara njuta av och uppleva idrotten. I föreningen möts vi gemensamt.

 Gemenskap och glädje

I rodden känner du gemenskap och glädje, vilket är starka drivkrafter till att vi tränar och engagerar oss. Därför vill vi bedriva och utveckla vår idrott så att vi ska kunna ha kul, må bra och prestera bättre.

Tillsammans

Rodden förenar och det är vår passion för rodden som för oss samman. Vi är en stark och enad rörelse. Vår styrka är att vi ser till individen, dess ambitioner och utvecklingspotential. Oavsett om du är aktiv eller ledare ska du bli sedd som en viktig individ i gruppen. Det är viktigt att rodden kan ge glädje och stimulans utifrån var och ens individuella förutsättningar inom ramen för våra föreningars verksamhet.

 Utvecklande

Rodden är utvecklande genom att vi är nyfikna på att lära mer och tänker i nya banor. Vi är noga med planering och utvärdering, sätter mål enligt ”SMART” (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda) och skyndar långsamt.

Långsiktigt

Rodden är uthållig i sitt utvecklingsarbete med människor och vi har förståelse för olika utvecklingsstadier. Långsiktighet är en förutsättning för att svensk rodd ska nå framgångar på både barn, ungdom, motion, bredd och elit.

Rättvis och ärlig

Rodden är rättvis och ärlig. Du kan mäta din förmåga mot dig själv eller mot andra, du kan sätta världsrekord varje dag. Fair play gäller såväl på vatten som på land. Rodden ska arbeta aktivt för rent spel och en dopingfri verksamhet inom Svenska Roddförbundet, distriktsförbunden och alla anslutna föreningar.

 

Strategi – tillsammans är vi starka

För att svensk rodd ska utvecklas och nå målen är det av stor vikt att vi stärker alla delar i verksamheten och organisationen. Vi behöver stärka förbundet, distrikten, föreningarna och våra medlemmar genom att:

 •  låta fler vara delaktiga i utvecklingen.
 • tillsammans arbeta för ökade ekonomiska resurser.
 • samverka med SISU Idrottsutbildarna, distrikten och kommunerna när vi arbetar med utbildning och utveckling.
 • samarbeta med andra aktörer utanför idrottsrörelsen.
 • samarbeta med Sveriges Olympiska Kommitté.
 • våga anta framtida utmaningar genom att ständigt utvärdera och analysera nuläge och hålla oss uppdaterade om trender i vår omvärld.
 • möta framtida utmaningar tillsammans.

 

Kärnan i svensk rodd är våra föreningar. Det är här som den stora verksamheten planeras, genomförs och utvecklas. Verksamheten i föreningarna innefattas av flera olika områden såsom barn- och ungdomsverksamhet, bredd, motion, elit, träning, tävling, utbildning, arrangemang, sociala möten och mycket mer. Svenska Roddförbundet och distriktens uppgift är att stötta, inspirera och engagera föreningarna i deras utvecklingsarbete.

 

Utvecklingsområden – här ligger vårt fokus

Svensk rodd står inför flera spännande möjligheter och utmaningar de kommande åren. För att samla kraften i rörelsen har vi identifierat utvecklingsområden som är extra viktiga i arbetet med att föra oss närmare visionen. Vårt strategiska arbete kommer att fokusera på fyra utvecklingsområden under de närmsta åren för att utveckla och stärka vår idrott:

 •  Förening
 • Träning
 • Tävling
 • Världselit

 

 

I förening – det här ska vi uppnå

 

Vi har flera livskraftiga föreningar som bedriver attraktiv roddverksamhet. Vi är en mångfald av människor inom våra målgrupper med ett stort antal engagerade aktiva, ledare, anställda och föräldrar. Tillsammans bidrar vi till att skapa förutsättningar för en trygg, social och utvecklande miljö. Vi har vuxit i antal utövare på alla nivåer och är en välkänd uthållighetsidrott i Sverige.

 

Strategi

Vi ska identifiera, involvera och stötta kulturbärare i svensk rodd för att skapa ett nätverk för utveckling och samverkan. Vi utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet för att skapa användbara framgångsfaktorer för oss.

 

Metod

 • Stötta föreningarnas arbete med att rekrytera och behålla aktiva ledare.
 • Öka stödet kring föreningsutveckling genom samverkan med SISU Idrottsutbildarna.
 • Underlätta administrationen för föreningar genom ett stöttande kansli.
 • Organisera samverkan inom distrikten mellan lokala föreningar.
 • Erbjuda ett utbildningsystem som stödjer föreningens behov av kompetensutveckling.

 

Uppföljning

 • Antal livskraftiga föreningar.
 • Antal utövare i olika åldrar och kön.
 • Antal utövare per gren och målgrupp.

 

 

I träning – det här ska vi uppnå

Svensk rodd erbjuder en variation av träning i alla våra grenar och målgrupper. Träningen som bedrivs håller en hög kvalitet utifrån utövarens behov. Svensk rodd bedrivs med välutbildade tränare och ledare i föreningar samt i egen regi.

 

Strategi

Etablera kompetenscentra som ska ansvara för att samla kunskap och erfarenhet i syfte att samordna metodutveckling för svensk rodd samt sprida den till roddare, föreningar och distrikt.

 

Metod

 • Stötta föreningarnas arbete med att rekrytera, utveckla och behålla ledare.
 • Utveckla utbildningssystemet.
 • Söka nationell samverkan för erfarenhet och kunskapsutbyten (IF, distrikt och andra idrotter).
 • Utveckla och implementera en utvecklingsmodell.
 • Administrera en digital kunskapsbank.
 • Söka internationell samverkan för erfarenheter och kunskapsutbyten (FISA, NOR och andra nationsförbund).
 • Erbjuda utbildningar.

 

Uppföljning

 • Antal genomförda kurser och utbildade ledare.
 • Utvärdera utbildningar.
 • Utvärdera kunskapsbankens kvalitet och användande.
 • Antal föreningar som implementerat och följer utvecklingsmodellen.
 • Utvärdera nyttan av genomförda samverkansarbeten.

 

 

I tävling – det här ska vi uppnå

 

Vi har ett flertal utövare som deltar i flera olika tävlingsformer anpassade utifrån deltagarnas ambition och färdighet. Det är enkelt att välja mellan flera olika tävlingsnivåer för att hitta det som passar individen eller besättningen. Tävlingarna bidrar till utövarnas utveckling och vilja att vara kvar i idrotten.

 

Strategi

Utveckla nya och befintliga tävlingsformer.

 

Metod

 • Samordna och kommunicera den gemensamma tävlingskalendern.
 • Utbilda befintliga och rekrytera nya tävlingsarrangörer.
 • Rekrytera och behålla domare.
 • Samordna stöd i anläggningsfrågor.
 • Digitalisera administration, resultathantering, följa tävlingar via streaming (inomhusrodd etc.).

 

Uppföljning

 • Antal genomförda tävlingar.
 • Antal nya tävlingar.
 • Antal tävlingsdeltagare fördelat per tävlingsform.
 • Årlig utvärdering bland ledare och deltagare (nöjdhet, utformning, tillgänglighet).

 

 

I världseliten – det här ska vi uppnå

 

Det finns flera olika vägar till att bli elitroddare. Inom svensk rodd är vi duktiga på att ge förutsättningar att utvecklas till elitroddare. Vi fångar även upp utövare senare i livet och ger dem förutsättningar att utvecklas. Det gör att vi har fler utövare som tillhör den internationella eliten.

 

Strategi

Tillämpa utvecklingsmodellen och svensk rodds utvecklingsplan för elit som bygger på stegen utveckla, etablera, prestera samt optimera.

 

Metod

 • Inom ramen för kompetenscentra etablera/erbjuda en positiv, stödjande och utvecklande träningsmiljö.
 • Etablera en väldefinierad och professionell organisation med tydliga ansvarsområden som driver elitutvecklingen.
 • Säkerställa ett kontinuerligt samarbete mellan landslagsledning och föreningarna.
 • Utveckla och implementera svensk rodds utvecklingsplan för elit.
 • Söka nationell samverkan för erfarenhet och kunskapsutbyten (IF, distrikt och andra idrotter).
 • Söka internationell samverkan för erfarenheter och kunskapsutbyten (FISA och andra nationsförbund).
 • Erbjuda utbildningar.

 

Uppföljning

 • Antal startande på EM, VM och OS.
 • Antal medaljer på EM, VM och OS.
 • Årlig utvärdering bland aktiva och ledare.
 • Utvärdering av svensk rodds utvecklingsplan för elit.

 

Uppdaterad: 20 JUN 2018 14:21

Postadress:
Svenska Roddförbundet
Box 549
442 15 Kungälv

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996435, 086996439
E-post: This is a mailto link