Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

Valberedningen

Valberedningen har en viktig roll i förbundet (ideell förening). Valberednings främsta arbetsuppgift är att enligt stadgarna ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och revisorer. För att skapa ett bra underlag deltar valberedningen på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster som förbundsstyrelsen bjuder in till. Valberedningen deltar även på aktiviteter och sammankomster som sker i roddsverige för att möta medlemmar och företrädare i sporten i syfte att diskutera och skapa en lägesbild.

Förbundsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, regleras i stadgarna. Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till förbundets ledning. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. Valberedningen ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

Arbetsordning för SR:s valberedning är Pdf, 280.1 kB. ett dokument som beskriver hur valberedningen arbetar inom SR. Valberedningen kan stötta förbundsstyrelsen med andra arbetsuppgifter utöver att ge förslag på personer till förtroendeuppdrag. Det kan vara att med styrelsen förbereda årsmötet genom att finna lämpliga personer som kan sitta i presidiet (dvs. vara mötesordförande och mötessekreterare). Uppdrag för valberedningen kan också vara att komma med förslag på personer till andra poster i organisationen, som ledare för olika utskott eller representanter till olika kommittéer, arbetsgrupper.

Publicerad: 2022-10-02

Senast uppdaterad: 2022-12-18

Författare: Mattias Joelsson

Partners