Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

Samverkan med ditt RF/SISU distrikt

En bild

SISU Idrottsutbildarna ska verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. Våra 19 RF-SISU distrikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har motsvarande uppdrag på regional och lokal nivå. SISU:s medarbetare arbetar i alla Sveriges kommuner och bidrar till föreningarnas utveckling.

SISU Idrottsutbildarna är en resurs för alla idrotter på såväl förbunds-, distrikts-, som föreningsnivå och har ett tydligt fokus på förening och individ. Att vi finns på olika nivåer över hela landet ger medarbetarna en bra inblick i vad som är på gång inom folkbildning, utbildning och idrottsrörelsen i stort, kunskap och erfarenhet som ditt förbund och förening kan få stöd i och ha stor nytta av.

SISU Idrottsutbildarna ska bland annat:

  • Skapa förutsättningar för idrottsrörelsens utvecklingsarbete, strategier och mål.
  • Med folkbildnings- och utbildningsinsatser bidra till idrottens och individers utveckling utifrån behov och förutsättningar.
  • Skapa idrottsövergripande mötesplatser.
  • Ansvara för att idrottens gemensamma ledarutbildningar erbjuds och genomförs.
  • Tillhandahålla pedagogiska metoder och utbildningsmaterial för folkbildnings- och utbildningsverksamhet.
  • Fördela och följa upp statens anslag till idrottsrörelsens studie-, folkbildnings- och utbildningsverksamhet utifrån regeringens riktlinjer och i linje med idrottsrörelsens strategi och mål.

För mer info gå in på RF/SISUs hemsida och vidare till ditt distrikt och boka upp ett möte med din föreningsutvecklare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-09-28

Senast uppdaterad: 2022-12-08

Författare: Mattias Joelsson

Partners