Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

Om förbundet

Svenska Roddförbundet, har till uppgift att främja och administrera roddsporten i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelelsens verksamhetsidé.

SR skall aktivt verka för

  • Att roddsporten i alla dess former utformas och organiseras så den i någon form blir tillgänglig för alla.
  • Att roddsporten i alla dess former organiseras enligt demokratiska principer och att individuellt inflytande och ansvarstagande skall eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
  • Att roddsporten i alla dess former som internationellt kontaktmedel skall respektera alla människors lika värde.

Svenska Roddförbundet med specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar skall aktivt verka för en dopingfri idrott.

Definition av rodd:

Rodd är framdrivning av en båt, med eller utan styrman, genom användande av muskelkraft av en eller flera roddare sittande med ryggen mot färdriktningen användande åror som en hävstång av andra ordningen (enligt hävstångsprincipen). Rodd på en maskin eller i bassäng där rörelsen efterliknar den som används i en båt, är också att betrakta som rodd.

Förbundets verksamhet skall stå i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar.

SR består av de ideella föreningar som har upptagits i förbundet som medlemmar.

SR är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté samt anslutet till Nordiska Roddförbundet (NOR) och Internationella Roddförbundet (FISA).

SR skall inom ramen för sin tillhörighet i nämnda organisationer i tillämpliga delar följa deras stadgar och övriga bestämmelser.

SR:s beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.

Publicerad: 2022-11-07

Senast uppdaterad: 2022-09-27

Författare: Simon Tollstern

Sponsorer