Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

Charlotte Andersson ny ordförande i Svenska Roddförbundet

I söndags genomfördes Svenska Roddförbundet förbundsmötet i Uppsala

Under helgen genomfördes förberedande möte under lördagen med en workshop vårt projekt kring demokrati och delaktighet. Vi följde även upp diskussionerna från Roddforum i november där underlaget låg till grund till den verksamhetsplanen som sedan klubbades igenom under förbundsmötet samt gick igenom övriga handlingar inför söndagens möte.

På söndagens förbundsmöte valdes Charlotte Andersson, Avesta RK till ny ordförande. Nya i styrelsen är Anna Baily, Mölndals RK, Per Björnskiöld, Westerviks RK samt Karin Nordenfelt, Halmstads RK.

Avgående ordförande Anders Joelsson tackades av Charlotte på bilden nedan efter totalt 7 år i styrelsen. Övriga ledamöter att tacka för sitt arbete i styrelsen var Karl-Johan Lindholm och Veronica Källström.

Totalt var 20 föreningar och två roddistrktsförbund representerade på mötet. Mer bilder hittar du på våra sociala medier. Protokoll kommer att skickas ut till medlemsföreningar och lägga på hemsidan så fort det är justerat. För mer info kontakta oss på info@rodd.rf.se

Publicerad: 2023-03-27

Senast uppdaterad: 2023-04-26

Författare: Tobias Wallerius

Partners