Gå till innehåll
Svenska Roddförbundet
Svenska Roddförbundet

Vill du vara med och påverka Svensk Rodd mot 2028?

Arbetet mot 2028 startade på Roddforum under november 2022

Vad vill vi?

Utveckla, Behålla, Rekrytera, Samverka, Kommunicera, Synliggöra, Engagera, dela med oss….

Inom fokusgrupperna: Tävlingsformer, Mötesplatser, Kommunikation, Hållbara föreningar, Kollektiv intelligens

Hur ska vi?

Under förbundshelgen (25-26/3) har du chansen att vara med på resan i vår utveckling av RoddSverige.

Ett projekt som vi just nu söker engagemang till är:

Vill du vara med i en projektgrupp för att skapa en tävlingsstruktur som är hållbar över tid?

Det har en tid varit uppenbart att vi behöver se över sättet vi tävlar på inom svensk rodd. Det som nu initieras är en strukturerad översyn av tävlingsformer för smalbåtsrodd, av klassindelning, distanser, och generellt upplägg för tävlingar. Alla klasser och ambitionsnivåer ska täckas in, från ungdom till senior, från bredd till elit. Det tänks och tycks mycket runt om i föreningarna och bland arrangörer, något vi vill ta vara på i största möjliga omfattning. Vi efterlyser nu därför engagerade individer som vill bidra med sin tid, kompetens och tankar i något av de tre projekten nedan:

Utöver att enskilda individer kan engagera sig i projekten öppnas en fast plats i varje projekt för deltagare från varje Roddistriktsförbund. Det innebär att alla föreningar för en naturlig väg att kanalisera sina tankar och önskemål. Målet med projekten är att skapa en tävlingsstruktur som lockar fler, som är hållbar över tid samt att vi gör arbetet tillsammans!

info@rodd.rf.se

Publicerad: 2023-02-27

Senast uppdaterad: 2023-02-27

Författare: Tobias Wallerius

Partners