Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


Idrottslyftet 2017 – 2019

Idrottslyftets övergripande syfte är: "Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten". Läs mer http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/Idrottslyftet/utgangspunkter/

Svenska Roddförbundet har skapat en utvecklingsplan för Idrottslyftet som beskriver vilka insatser vi tillsammans med våra föreningar ska genomföra för att roddverksamheten ska utvecklas i denna riktning.

Vill ni ha övergripande information om Idrottslyftet hänvisar vi till Riksidrottsförbundets hemsida.

Idrottslyftsansökan 2019 Svenska Roddförbundet

Förra året ändrade SR i fördelningen av idrottslyftmedlen till föreningarna. Sökbara områden utgår från var Svensk Rodd är i utvecklingsresan mot 2025. Föreningarnas ansökningar ska baseras på de villkor och förutsättningar de har för att fortsätta utvecklingsresan mot Svensk Rodd 2025. Som hjälp i detta används SR:s utvecklingsmodell för hur föreningen kan utveckla verksamheten.

Följande områden kan ni söka idrottslyftmedel för:

Utbildning

Anmälningsavgifter till SR:s kurser som startar under året; Nivå 1, Nivå 2, Unga Ledare. Kursavgiften kan subventioneras upp till 80%.

Ansökan sker löpande dock senast 1 dag innan den utbildning som ska deltagas i.

RODDforum 16-17 November, mer info kommer.

Anmälningsavgift till RODDforum 2019.

Ansökan kommer öppnas under hösten och klubbarna kommer få möjlighet till stöd via Idrottslyftet

 Mat och boende i dubbelrum för två deltagare för priset av en (förening med längre avstånd än 40 mil gäller boende fr-sön, övriga lö-sön)

 • Två ungdomar upp till 25 år medföljer kostnadsfritt utöver dessa två (boende i dubbelrum)
 • Föreningar med längre avstånd än 30 mil till Roddforum kan skicka reseräkning på 18,50 kr/mil upp till 1500 kr/förening till SR.

Säkerhet

Fortsatt arbete med att öka säkerheten i föreningen. I SR pågår ett stort arbete för att öka den fysiska säkerheten i och kring båthusen samt träning på vattnet. Detta kommer att leda fram till en säkerhetspolicy för de roddspecifika delarna, målsättningen är att denna kommer att bli klar under året.

Ni kan söka medel för satsningar som ökar säkerheten i föreningen. Vi ser även gärna att du tillsammans med SISU distrikten startar arbetet med att ta fram en policy kring säkerhet.

Denna post kommer beslut fattas senast 30/11 beroende på hur mycket medel som finns kvar.

Tävling

Ansökan för:

Kostnader föreningar och arrangörer som arrangerar ”pilotregattor” med nya tävlingsformer enligt RF:s stratagi2025 utvecklingsresa om ”ny syn på tävling och träning. För mer info och bollplank ta kontakt med kansliet eller läs mer på: https://www.strategi2025.se/Strategi2025/Femutvecklingsresor/

Vi kommer inom ramen av detta tillsammans med de Roddistrikten som är intresserade göra detta i samband med ”Roligt med rodd” utbildningshelgerna. Samverkan kommer även kunna ske direkt med Roddföreningar

Ansökan sker löpande dock senast två veckor innan resp tävling/regatta. Dock senast 31/10.

Villkor

För att få godkända ansökningar så ska era ansökningar följa SR:s kriterier enligt ovan. Föreningen åtar sig även att vid återrapporteringen vara delaktig i en utvärdering av medlens användande i föreningen. Utvärderingen kommer att vara både kvantitativ och kvalitativ för att SR ska kunna använda underlaget till att fortsätta utvecklingsarbetet inom barn och ungdomsidrotten.

 

SR förbehåller sig rätten att tillstyrka och ge avslag på ansökningar. Beviljade ansökningar grundar sig på ansökningarnas syfte att utveckla föreningens verksamhet i enlighet med Svensk Rodd 2025.

Grundläggande krav från Riksidrottsförbundet:

 • Det är bara Idrottsföreningar som kan söka Idrottslyft
 • Projekten ska leda till utveckling av barn- och ungdomsverksamhet (7-25 år)
 • Föreningen måste söka LOK stöd och genomföra verksamhet för barn- och ungdomar
 • Allt söks och slutrapporteras via din förenings idrottonline sida i fliken ”idrottsmedel”

 

 

Hör gärna av och bolla dina idéer med kansliet innan du skickar in din ansökan på This is a mailto link

Svensk Rodds utvecklingsmodell bygger på:

Modellens nyckelfaktorer

 • Utgå från barnrättsperspektivet och RF:s anvisningar för barnidrott
 • Vårda och utveckla roddens olika grenar
 • Säkerställa välutbildade och kompetenta ledare
 • Uppmuntra utövarnas, ledarens, tränarens och medlemmens inre drivkraft
 • Ta hänsyn till individuell utveckling och träna smart
 • Erbjuda olika tävlingsformer
 • Bestå av välmående föreningar
 • Arbeta med kvalitetssäkrade idrottsmiljöer; kultur, värdegrund, fysiskmiljö och utrustning
 • Ha tålamod och tillåta att det tar tid att nå toppen samt ständigt utvecklas

 

Svensk rodd omfattar grenarna

 • Olympisk rodd
 • Kustrodd
 • Kyrkbåtsrodd
 • Tiohuggarrodd
 • Färöingar
 • Studentrodd
 • Långtursrodd
 • Inomhusrodd
 • Pararodd

 

Svenska roddsmålgrupper är

 • Barn och ungdom, ror för att utvecklas och möjlighet till tävling
 • Motion, ror för att bibehålla eller utveckla hälsan
 • Bredd, ror för att må bra och möjlighet till tävling
 • Elit, ror för att må bra och prestera

 

Utöver Svenska Roddförbundets Idrottslyft finns även Idrottslyftsmedel att söka hos respektive Distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt, detta görs också via er förenings IdrottOnline-sida!

 

 http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/Varvanderjagmig/

Förslag på utvecklingsområden:

 • Kompetenshöjande utbildningar för barn- och ungdomstränare/ledare
 • Utbildningar för styrelsen i hur man organiserar en förening på bra sätt
 • Anläggningsbidrag för att bygga ut eller bygga nytt, ex båthus, bryggor, bana. Söks med fördel genom Riksidrottsförbundet http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/
 • Samarbete med skolor i området.
 • Utbildning för tränare och ledare
 • Insatser för att föreningen ska arbeta efter idrottens gemensamma idéprogram "Idrotten vill" 

 

Uppdaterad: 13 JUN 2018 14:17

Postadress:
Svenska Roddförbundet
Box 549
442 15 Kungälv

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996435, 086996439
E-post: This is a mailto link