Hoppa till sidans innehåll

Hej Rodd-Sverige!

17 MAJ 2017 15:18
Här kommer information från oss utvecklingskonsulenter om vårt uppdrag samt ett förtydligande gällande Idrottslyftet.
  • Skapad: 17 MAJ 2017 15:18

Roddförbundets utvecklingskonsulenter

Vi utvecklingskonsulenter finns för att stödja er föreningar och rodddistrikt, RDF, i era utvecklingsfrågor. Vi har, alla tillsammans, ett stort arbete framför oss att införa de nya anvisningarna för barn- och ungdomsidrott, att ta oss från triangel till rektangel, att skapa möjligheter som stimulerar till ett livslångt idrottande för fler, i en så bra verksamhet som möjligt. Det här är en långsiktig process där vi arbetar efter våra mål och visioner för att skapa en hållbar utveckling av rodden.

Vad kan du då få hjälp med:

  • Genomföra personliga samtal samt besök hos förening och RDF
  • Stötta och utbilda förtroendevalda i verktyget IdrottOnline
  • Stöd till förening och RDF i utvecklingsfrågor
  • Stöd och utbildning till förenings- och RDF ledare och styrelse
  • Arbeta med utvecklingsprojekt och satsningar för att stärka rodden
  • Samordna befintligt stöd för att utveckla rodden

Hur kan ett föreningsbesök gå till:

En av våra utvecklingskonsulenter besöker er i föreningen eller RDF. Besöket kan fylla olika funktioner. Vi kan agera ”bollplank” i föreningens/RDFs vardagliga verksamhet. Vi kan också utifrån era önskemål göra en enklare eller djupare analys av föreningens/RDFs utvecklings- eller utbildningsbehov. Utifrån besöket sätter vi tillsammans upp en utbildningsplan för just er förening/RDF.

Så vet du att din förening/RDF behöver stöd i ett pågående eller kommande utvecklingsarbete, behöver ett bollplank i föreningsfrågor eller information om en specifik fråga, tveka inte att kontakta oss.

Idrottslyftet 2017

Idrottslyftet är en nationell satsning på svensk barn- och ungdomsidrott i åldern 7-25 år. För perioden 2017-2019 är syftet att utveckla verksamheten i våra föreningar så att barn och unga väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande.

För år 2017 är roddförbundets inriktning för beviljat stöd inom områdena "Trygghet och säkerhet" samt "Träning och tävling". Positivt är att vi fick in många bra ansökningar vilket har lett till att vi har fått prioritera hårt med de små resurser vi har att fördela. Styrelsen har beslutat att i dagsläget bevilja medel till de föreningar som har en tydlig koppling till att gå från triangel till rektangel i sina projekt och som hjälper rodden att nå effektmålen. I år kommer inte SRs IL-bidrag att räcka till båtar, båtmaterial, säkerhetsbåtar, anläggningar. Vi konsulenter kommer att jobba vidare med att se över andra vägar till finansiering av flera projekt, där samarbetet med Riksidrottsförbundet och Sisu/distriktsförbunden är ett exempel.

De föreningar som har sökt medel för 2017 ska nu ha fått information, via mail, med ett besked. Saknar din förening detta så skicka ett mail till Camilla Karlsson, This is a mailto link, så ser hon över vad som hänt med er ansökan.

Det finns fortfarande lite resurser att ta del av och dessa kommer att fördelas efter samråd med någon av oss utvecklingskonsulenter där inriktningen ska vara som skrivet ovan, tydlig koppling i projektet att gå från triangel till rektangel.

Vi ser fram emot att få höra i från dig och få möjligheten att möta just din förening!

Bästa roddhälsningar
Walle, Helena, Camilla

Walle är tillsvidareanställd och kommer att arbeta 20 % fram till 6 augusti. Den övriga tiden är han föräldraledig. Walle finner du i Stockholm och nås på This is a mailto link , 08-699 64 39

Helena är projektanställd på 90 % from 1 juni tom 31 december. Helena finner du på kansliet i Stockholm och nås på This is a mailto link, 070-2048312

Camilla är projektanställd på 70 % fram till årsskiftet. Camilla finner du i Mölndal och nås på This is a mailto link, 0736-824348

Skribent: Camilla Karlsson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Roddförbundet
Box 549
442 15 Kungälv

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996435, 086996439
E-post: This is a mailto link