Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Ekonomisk kompensation till idrottsrörelsen med anledning av Corona

06 APR 2020 18:10
Möte 1 april 2020 med RF och SF. När beskedet om regleringsbrevet har kommit, skall det finnas möjlighet att söka kompensation från RF. RF mejlar ut till alla föreningar.
  • Skapad: 06 APR 2020 18:10

 

Björn Eriksson inledde mötet med att berömma idrottsrörelsens insatser mot smittspridning av coronaviruset. Björn berättade också om att regeringen idag fattat beslut om de 500 miljoner kronorna till idrottsrörelsen och att vi nu avvaktar besked om ett regleringsbrev.   

Stefan Bergh gick igenom Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gällande idrott den 1 april.

I rekommendationerna från FHM (allmänna råd) finns fem punkter specifikt för idrotten:  

• Undvik närkontakt mellan utövare

• Om möjligt – träna utomhus

• Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper

• Begränsa antalet åskådare (undvik trängsel)

• Undvik onödiga resor i samband med idrott 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.

Fattade beslut

Stefan berättade även om fattade beslut inom det ordinarie stödet till SF och IF för att underlätta under Coronakrisen.  

• LOK-stödskompensation, RF tar fram en modell för kompensation.

• Organisationsstöd för kvartal två utbetalas tidigare för att underlätta för SF

• Projektstöd till SF för 2020: medlen kan användas under 2021

Möjlighet att använda projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott för bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner till följd av Corona

• Riksidrottsförbundet samverkar med MSB samt flera organisationer inom civilsamhället.  

Övergripande principer för stöd till IF och SF 

1. Gemensamt ansvarstagande för idrottsrörelsen som helhet ska genomsyra fördelningen av medlen.

2. Det övergripande syftet med stödet är förbund och föreningars fortsatta överlevnad.

3. Ekonomiskt stöd till verksamhet och evenemang för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten är prioriterat.

4. Ekonomiskt stöd till SF:s verksamhet och evenemang samt stöd till större utpekade föreningsdrivna evenemang hanteras samlat per SF medan stöd till IF hanteras löpande.  

Avgränsande principer för stöd till IF och SF

1. Ekonomiskt stöd betalas enbart ut till föreningar och förbund som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund.

2. Stödpaketet beslutat den 20 mars gäller ekonomiska konsekvenser för evenemang och verksamhet från och med den 12 mars till den 30 juni.

3. Vid kommunalt stöd för verksamhet eller evenemang ska detta avräknas från det statliga stödet.

4. Ekonomisk kompensation kan utgå för faktiska kostnader kopplat till verksamhet och evenemang.

5. För verksamhet och evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik kan kompensation utgå för uteblivna intäkter.

6. Ju högre belopp som ansökan om ekonomisk kompensation är på, desto större krav på verifiering och redovisning till RF.

7. Nivån på kompensation ska relateras till förbundets eller föreningens omsättning.  

8. Ansökande förbund och föreningar ska redovisa minskade kostnader för hela verksamheten på grund av coronaviruset.

 9. Ersättning för lön eller arvode utgår ej utan hänvisas till ordinarie stödsystem och andra krispaket från regeringen.

10. Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal på grund av utebliven aktivering kompenseras ej.

 

Skribent: Joachim Brischewski
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Roddförbundet
Box 549
442 15 Kungälv

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996435, 086996439
E-post: This is a mailto link