Hoppa till sidans innehåll

Vad händer i projektet #svenskrodd 2020 - barn och ungdom?

23 JAN 2016 20:20
Hej Rodd-Sverige!
  • Skapad: 23 JAN 2016 20:20

Vad händer i projektet #svenskrodd 2020 - barn och ungdom? 

Bakgrund: 
Stimulansprojektet #svenskrodd 2020 – barn och ungdom startade 18 maj 2015. Initialt ägnades tid åt inläsning av material, nätverksbyggande och framtagande av strategi för projektet. Under hösten genomfördes åtta Utvecklingsträffar från Sundsvall i norr till Helsingborg i söder.
Projektet och Utvecklingsträffarna fokuserar på hur RFs Anvisningar för idrott på barn och ungas villkor är implementerade i svensk rodd. Anvisningarna består av fyra områden: tävling & träning, ledarskap, delaktighet samt trygghet & säkerhet. Det är centralt och av största vikt att i det fortsatta arbetet utgå ifrån dessa fyra områden i arbetet för att utveckla svensk rodd ur ett barn- och ungdomsperspektiv.
Målen med projektet är att Svensk Rodd ska arbeta efter just dessa anvisningar, att barn och unga kommer till och stannar kvar inom rodden, att barn och unga utvecklas allsidigt fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt samt att det finns plats för alla inom rodden. Syftet med projektet är att skapa en gemensam grund och färdriktning mot svensk rodd år 2020 – med barn och ungdom i fokus.
BoUmöte02
Utvecklingsträffar 2015:
På höstens åtta Utvecklingsträffar deltog 30 föreningar (av våra 63 aktiva föreningar), cirka 90 personer samt 4 representanter från förbundsstyrelse och förbundskansli. Deltagarna var mellan 14-74 år. 36 % var tjejer/kvinnor och 63 % var pojkar/män. På fem av träffarna deltog SDF-representanter. I inbjudan rekommenderades ni föreningar att komma som fokusgrupper, det vill säga att ha representanter med olika funktioner och roller i sin förening; föräldrar, tränare, aktiva ungdomar, förtroendevalda, nya roddare och erfarna roddare, osv, detta visade sig mycket berikande för processerna. På hälften av träffarna deltog ungdomar vilket gjorde att vi då hade möjlighet att prata med dem och inte bara om dem. Forskning visar att unga vill vara med och påverka och vara delaktiga men många gånger får de inte ens frågan. Fokusgrupper kommer fortsatt rekommenderas under projektets gång.
BoUmöte03
Vad händer nu?
Utvecklingsträffarna var identiskt upplagda på alla åtta platser och materialet som togs fram under kvällarna ska nu sammanställas och analyseras och åtgärdsförslag kommer tas fram utefter resultatet. Utvecklingsträffarna gav många engagerade och viktiga diskussioner om roddens nuläge och framtid och de gav ett gott underlag för det fortsatta arbetet i projektet. Denna form av mötesplats är en viktig plattform för att fortsätta fortsätta utveckla svensk rodds barn- och ungdomsverksamhet mot år 2020. Så jag ser fram emot fortsatt utveckling och nya Utvecklingsträffar under 2016.
 
Lycka till med er verksamhet nu i vår. Ni får gärna höra av er med goda exempel på hur ni i er verksamhet arbetar med de fyra områdena i RF:s anvisningar för idrott på barn och ungas villkor. 
Vill ni arbeta vidare i er förening med anvisningarna kan ni ladda ner dem här: http://www.svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/Riktlinjerforbarn-ochungdomsidrotten/ .
 
Jag bifogar presentationen som vi gick igenom på alla Utvecklingsträffarna, återkom gärna om ni har några frågor eller funderingar kring denna.

Vänliga hälsningar
Ulrika Lingslunde, projektledare
This is a mailto link, 0739- 899 162    
Skribent: Niklas Henningsson

Postadress:
Svenska Roddförbundet
Box 549
442 15 Kungälv

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996435, 086996439
E-post: This is a mailto link