Hoppa till sidans innehåll

Svenskrodd 2020 - barn o ungdom

29 FEB 2016 21:29
"Hej Rodd-Sverige!
Information om vad som händer i stimulansprojektet #svenskrodd 2020 - barn o ungdom och vad som är på gång:
  • Skapad: 29 FEB 2016 21:29

  Sammanställning och analys av Utvecklingsträffarna är nu klar och en plan för fortsättningen skapad. 

  Förslagen till åtgärder kommer bearbetas under en workshop på förbundsmöteshelgen 

  Efter förbundsmöteshelgen är det dags för en processdag 23/4 där vi tar områden samt åtgärder och prioriterar dem - vem gör vad och när ska det vara klart? Vill DU vara med på denna träff?

Läs mer om allt detta nedan och ladda ner dokumentet "Utvecklingsträffar 2015” här.

Bakgrund: 

Stimulansprojektet #svenskrodd 2020 – barn och ungdom startade 18 maj 2015. Initialt ägnades tid åt inläsning av material, nätverksbyggande och framtagande av strategi för projektet. Under hösten genomfördes åtta Utvecklingsträffar från Sundsvall i norr till Helsingborg i söder. Sammanställning, analys, åtgärdsområden och förslag på åtgärder presenteras i detta utskick, se nedan.

Projektet och Utvecklingsträffarna fokuserar på hur RFs Anvisningar för idrott på barn och ungas villkor är implementerade i svensk rodd. Anvisningarna består av fyra områden: tävling & träning, ledarskap, delaktighet samt trygghet & säkerhet. Det är centralt och av största vikt att i det fortsatta arbetet utgå ifrån dessa fyra områden i arbetet för att utveckla svensk rodd ur ett barn- och ungdomsperspektiv.

Målen med projektet är att Svensk Rodd ska arbeta efter just dessa anvisningar, att barn och unga kommer till och stannar kvar inom rodden, att barn och unga utvecklas allsidigt fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt samt att det finns plats för alla inom rodden. Syftet med projektet är att skapa en gemensam grund och färdriktning mot svensk rodd år 2020 – med barn och ungdom i fokus.

Sammanställning och analys Utvecklingsträffar 2015:

Utvecklingsträffarna var identiskt upplagda på alla åtta platser och materialet som togs fram under kvällarna har nu sammanställts och analyserats, se särskilt sid 3-29 för sammanställning och sid 30-38 för analys i dokumentet ”Utvecklingsträffar 2015”. 

Åtgärdsområden och förslag på åtgärder 2016-2017:

I dokumentet ”Utvecklingsträffar 2015” finns åtgärdsområden specificerade och förslag på åtgärder, dessa har tagits fram utefter resultatet under Utvecklingsträffarna. Se sid 39-43 i dokumentet ”Utvecklingsträffar 2015”. 

Vad händer nu?

Förslagen på åtgärder under åren 2016-2017 kommer arbetas med under en workshop på förbundsmöteshelgen. 

Till dig som ska delta på förbundsmötet: läs med fördel igenom materialet innan vi ses, så är du förberedd inför workshopen. 

Till dig som inte har möjlighet att delta på förbundsmötet: läs igenom materialet och återkom till Ulrika Lingslunde This is a mailto link senast måndag 14 mars med frågor eller medskick du vill göra kring förslag på åtgärder och det fortsatta arbetet i projektet.

Processdag för fokusgrupp 23 april - vill du vara med?

Efter förbundsmöteshelgen ska förslag på åtgärder beslutas och prioriteras. Till detta arbete önskar vi en fokusgrupp bestående av mellan 7-10 personer med olika infallsvinklar och erfarenheter, exempelvis tränare, ledare, förälder, aktiv barn och ungdomar. Förbundskansliet och förbundsstyrelsen finns redan representerade i denna grupp. Vill du vara med eller känner du någon som du tycker borde vara med? Hör av dig till Ulrika så snart som möjligt.

 

 

Lycka till med er verksamhet nu i vår. Ni får gärna höra av er till This is a mailto link med goda exempel på hur ni i er verksamhet arbetar med de fyra områdena i RF:s anvisningar för idrott på barn och ungas villkor. 

 

Vill ni arbeta vidare i er förening med anvisningarna kan ni ladda ner dem här: http://www.svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/Riktlinjerforbarn-ochungdomsidrotten/ .


Kontakt: Projektledare Ulrika Lingslunde, This is a mailto link eller 0739- 899 162”    
Skribent: Niklas Henningsson

Postadress:
Svenska Roddförbundet
Box 549
442 15 Kungälv

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996435, 086996439
E-post: This is a mailto link