#svenskrodd2020-barn&unga - Svenska Roddförbundet
Hoppa till sidans innehåll

#svenskrodd2020-barn&unga


Stimulansprojektet #svenskrodd2020-barn&unga

 BAKGRUND

Svensk Rodd driver sedan sommaren 2015 ett stimulansprojekt kring roddens barn- och ungdomsverksamhet och dess utveckling med fokus på år 2020. I projektet har det genomförts ett flertal olika träffar med förbund, distrikt och föreningar samt att det även genomförts enkäter och processer under de regelbundet förekommande forum och mötesplatser som finns inom rodden, tex förbundsmöteshelg och s k RODDforum.

Målet är att stimulansprojektets åtgärdsområden slutförs under 2017 som är det sista året som RF bevlijar oss bidrag. Detta möjliggör en intensifiering av våra utvecklingsinsatser.  

Syftet med projektet är att skapa en gemensam grund och färdriktning mot svensk rodd år 2020 – med barn och unga i fokus.

Målen med stimulansprojektet är att

  •     Svensk Rodd ska arbeta efter RF:s Anvisningar för idrott på barn och ungas villkor
  •     barn och unga kommer till och stannar kvar inom rodden
  •     barn och unga utvecklas allsidigt fysiskt, psykiskt, socialt och  kulturellt
  •     att det finns plats för alla inom rodden.

Kartläggning och analys av nuläge och behov
Från hösten 2015 och till våren 2016 arrangerades tio Utvecklingsträffar där det deltog 36 föreningar (av våra 62 aktiva föreningar), cirka 115 personer samt 4 representanter från förbundsstyrelse och 2 från förbundskansliet. Processer har även hållits under RODDforum i januari och förbundsmöteshelgen i mars med cirka 40 personer. Det som framkom på dessa träffar samt i övriga enkäter och processer som varit inom projektet har mynnat ut i sex åtgärdsområden.

Läs mer om Utvecklingsträffar 2015 här:

Under våren och sommaren 2016 genomfördes två föreningsenkäter, en om kostnader för ungas deltagande i svensk rodd och en om ledarkompetensen och ledarförsörjningen - hur ser det ut idag och vilka behov finns.

Läs sammanställningarna från de båda enkäterna här:

Under hösten 2016 genomfördes 7 utvecklingsträffar med fokus rekrytera och behålla våra medlemmar som tema. Det blev många berikande och utvecklande diskussioner. Läs gärna sammanställningen hör

Under RODDforum 19 november hölls en workshop om roddens bildspråk, läs vad som diskuterades och vilka ord som processades fram som viktiga ord att synliggöra i vårt bildspråk framöver. Läs sammanställningen här

 

Stimulansprojektets åtgärdsområden och åtgärder har även uppdaterats efter att vi inom Idrottslyftet genomfört ett kartläggnings- och analysarbetet där fem utvecklingsområden tagits fram. Dessa fem utvecklingsområden stämmer väl överens med de sex åtgärdsområden som projektet arbetar efter. Även effektmålen för de fem utvecklingsområden inom Idrottslyftet respektive de sex åtgärdsområden inom stimulansprojektet överensstämmer med varandra. Detta med syfte att skapa en än större effekt för roddsportens utveckling kring barn och ungdomsverksamheten.

Under 2017 kommer vi nu att fokusera på att slutföra åtgärdsområdena.

Läs mer om åtgärdsområdena och vem som gör vad:

 

Utvecklingsplan Idrottslyftet 2017-2019
Riksidrottsförbundet har gett alla Specialidrottsförbund (SF) i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan. Så parallellt med projektets åtgärder har därför Svensk rodd under april till september arbetat fram Svensk Rodds utvecklingsplan Idrottslyftet 2017-2019 som sedan skickats in till Riksidrottsförbundet (RF). De båda delarna, stimulansprojektet och Idrottslyftet, samordnas så att de går i samma linje mot 2020.

 Läs Utvecklingsplanen här (slutgiltig version som är godkänd av RF)

Vill ni söka idrottslyft för att satsa på #Svenskrodd2020-barn&unga? klicka här


Vill du veta mer om projektet? Kontakta

Tobias Wallerius, 

This is a mailto link

Informationsmail utskickade till alla roddföreningar: 
Nr 1:  juni 2015
Nr 2: augusti 2015
Nr 3: oktober 2015
Nr 4: januari 2016
Nr 5: februari 2016
Nr 6: mars 2016
Nr 7: juli 2016
Nr 8: november 2016
Nr 9: december 2016

Info hemsidan maj 2017

Uppdaterad: 20 JUN 2018 14:21
Skribent: Anton Vallgren
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Roddförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-6996435, 08-6996439
E-post: This is a mailto link