Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


Idrottslyftet 2017 – 2019

Idrottslyftets övergripande syfte är: "Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten". Läs mer http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/Idrottslyftet/utgangspunkter/

Svenska Roddförbundet har skapat en utvecklingsplan för Idrottslyftet som beskriver vilka insatser vi tillsammans med våra föreningar ska genomföra för att roddverksamheten ska utvecklas i denna riktning.

Vill ni ha övergripande information om Idrottslyftet hänvisar vi till Riksidrottsförbundets hemsida.

Idrottslyftet 2018 Svenska Roddförbundets fyra sökbara områden:

I år ändrar SR i fördelningen av idrottslyftmedlen till föreningarna. Sökbara områden utgår från var Svensk Rodd är i utvecklingsresan mot 2025. Föreningarnas ansökningar ska baseras på de villkor och förutsättningar de har för att fortsätta utvecklingsresan mot Svensk Rodd 2025. Som hjälp i detta används SR:s utvecklingsmodell för hur föreningen kan utveckla verksamheten.

Följande områden kan ni söka idrottslyftmedel för:

 

Utbildning

Anmälningsavgifter till SR:s kurser som startar under året; Nivå 1, Nivå 2, Unga Ledare. Kursavgiften kan subventioneras upp till 80%.

Mer info: http://www.rodd.se/Utbildning/anmaldigtillsrsutbildningar2018/

Ansökan sker löpande dock senast 21 dagar innan den utbildning som ska deltagas i.

 

RODDforum 24-25/11på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Anmälningsavgift till RODDforum 2018.

 

Ansökan kommer att öppnas snart och klubbarna ska ha sökt senast 26 oktober för möjlighet till stöd via Idrottslyftet.

  • Mat och boende i dubbelrum för två deltagare till priset för en (Förening med längre avstånd än 40 mil gäller boende fr-sön, övriga lö-sön).
  • Två ungdomar upp till 25 år medföljer kostnadsfritt utöver dessa två (boende i dubbelrum).
  • Föreningar med längre avstånd än 30 mil till Roddforum kan skicka reseräkning på 18,50 kr / mil upp till 1500 kr/förening till SR.

 

Säkerhet

Fortsatt arbete med att öka säkerheten i föreningen. I SR pågår ett stort arbete för att öka den fysiska säkerheten i och kring båthusen samt träning på vattnet. Detta kommer att leda fram till en säkerhetspolicy för de roddspecifika delarna, målsättningen är att denna kommer att bli klar under året.

Ni kan söka medel för satsningar som ökar säkerheten i föreningen. Vi ser även gärna att du tillsammans med SISU distrikten startar arbetet med att ta fram en policy kring säkerhet.

Denna post kommer beslut fattas löpande dock senast 30/10 beroende på hur mycket medel som finns kvar.

 

Tävling

Ansökan för:

Kostnader att delta på regattor som arrangerar ”pilotregattor” med nya tävlingsformer.

Kostnader att arrangera tävlingar/regattor ”pilotregatta” för nya tävlingsformer. Detta gäller barn och ungdomar upp till 25 år.  Innehållet ska godkännas av SR som en ”pilotregatta”.

Föreningen kan söka för resekostnader och anmälningskostnader samt omkostnader för att arrangera ”pilotregatta”. Resekostnader kan sökas efter schablon 18,50 kr/mil (max 1500 kr per förening). Förening med längre avstånd till tävlingen har rätt att söka boende till boende 1 ledare per 3 aktiva för max 300 kr per natt.

Ansökan sker löpande dock senast två veckor innan resp tävling/regatta. Dock senast 31/8.

 

All ansökning görs via din förenings Idrottsonlinesida i fliken "idrottsmedel". 

 

Villkor

För att få godkända ansökningar så ska era ansökningar följa SR:s kriterier enligt ovan. Föreningen åtar sig även att vid återrapporteringen vara delaktig i en utvärdering av medlens användande i föreningen. Utvärderingen kommer att vara både kvantitativ och kvalitativ för att SR ska kunna använda underlaget till att fortsätta utvecklingsarbetet inom barn och ungdomsidrotten.

 

SR förbehåller sig rätten att tillstyrka och ge avslag på ansökningar. Beviljade ansökningar grundar sig på ansökningarnas syfte att utveckla föreningens verksamhet i enlighet med Svensk Rodd 2025.

 

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med kansliet; Tobias Wallerius This is a mailto link och Per Lundberg This is a mailto link.

Utöver Svenska Roddförbundets Idrottslyft finns även Idrottslyftsmedel att söka hos respektive Distriktsidrottsförbund och SISU-distrikt, detta görs också via er förenings IdrottOnline-sida!

 

 http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/Varvanderjagmig/

Förslag på utvecklingsområden:

  • Kompetenshöjande utbildningar för barn- och ungdomstränare/ledare
  • Utbildningar för styrelsen i hur man organiserar en förening på bra sätt
  • Anläggningsbidrag för att bygga ut eller bygga nytt, ex båthus, bryggor, bana. Söks med fördel genom Riksidrottsförbundet http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/
  • Samarbete med skolor i området.
  • Utbildning för tränare och ledare
  • Insatser för att föreningen ska arbeta efter idrottens gemensamma idéprogram "Idrotten vill" 

 

Uppdaterad: 13 JUN 2018 14:17 Skribent: Anton Vallgren

Postadress:
Svenska Roddförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996435, 086996439
E-post: This is a mailto link